Stałe terminy składek ZUS i opłacania podatków

Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i urzędy skarbowe wymagają od przedsiębiorców regulowania należności wobec nich w terminie. Jego przekroczenie może spowodować naliczenie odsetek, a także nałożenie na przedsiębiorcę kary. Dlatego jeśli sam zajmujesz się opłacaniem składek ZUS i podatków, lepiej zapamiętaj poniższe informacje.

Terminy składek do ZUS:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – termin płatności składek za osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie (prowadzące działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników),
  • do 15. dnia następnego miesiąca – termin obowiązujący pozostałych płatników (zatrudniających pracowników lub zleceniobiorców).

Terminy opłacenia podatków:

  • do 20. kolejnego miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy. Przy rozliczaniu kwartalnym – do 20. następnego miesiąca po zakończeniu kwartału,
  • do 20. kolejnego miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.,
  • do 15. kolejnego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał. Deklaracje składane elektronicznie – do 25. dnia,
  • do 25. kolejnego miesiąca – podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają należny podatek. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT i deklarację VAT-7 opłacać można do 25. następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Terminy te ulegają przesunięciu, jeśli dany dzień wypada w święto lub niedzielę – wówczas ostateczny termin opłacenia składki czy zapłaty podatku przypada na najbliższy dzień roboczy.

Nie masz głowy do terminów? Nie musisz, jeśli zlecisz komuś obsługę księgową. W Siedlcach polecamy nasze biuro rachunkowe!

Comments are closed.