Podatek dochodowy w Polsce – wysoki?

Akcesja Polski do Unii Europejskiej sprawiła, że polscy przedsiębiorcy mogą rejestrować działalność gospodarczą także w innych krajach członkowskich. Warto więc wiedzieć, że wysokość podatku dochodowego w Polsce kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z innymi krajami UE. Zdecydowanie większą część swoich dochodów państwu oddać muszą mieszkańcy Danii czy Austrii. Na drugim biegunie znalazły się państwa z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej – Bułgaria, Rumunia, Litwa, Słowacja i Węgry.

Aktualną sytuację obrazuje załączone poniżej zestawienie.

Comments are closed.